Các sản phẩm sẽ được bảo hành theo qui định của nhà sản xuất. Trường hợp sản phẩm bị lỗi/hỏng trong vòng 07 kể từ khi nhận sản phẩm, THome sẽ đổi lại sản phẩm mới cho quý khách